Når brannalarmen går eller det brenner, bør du følge disse trinnene:


 1. Finn ut hvor det brenner ved å sjekke brannsentralen. Displayet viser hvilken detektor som er utløst. Gå til stedet/leiligheten der detektoren befinner seg og sjekk om det er en brann. Dersom detektoren befinner seg inne i leilighet, forsøk å få kontakt.

 2. Forsøk å slukke brannen, men ikke utsett deg for unødig fare.

 3. Lukk dører og vinduer for å hindre spredning av brannen.

 4. Iverksett rømning via felles gang/trapperom til utgang i 1. etasje eller utgang i garasje. Dersom trapperom er blokkert av røyk, bli i leiligheten, hold døren lukket og vent på assistanse.

 5. Utløs manuell brannmelder (Rød boks med glass) dersom brannklokker ikke allerede er utløst. Manuelle brannmeldere finnes ved hver utgangsdør (3 stk) i 1. etasje og ved hver utgangsdør fra trapperom (3 stk) i garasje.

 6. Ring 110 og meld fra hvor det brenner og om det fortsatt er mennesker i bygget.

 7. Møt og informer brannvesenet når de kommer.

 8. Ved uønsket alarm, gjør følgende:

  • Undersøk og avklar årsaken.
  • Avstill alarmklokker i brannpanelet.
  • Etter avklaring, tilbakestill anlegget til normal drift i hovedbrannpanelet.

UTLØST ALARM VED RØYKOS I EGEN LEILIGHET (f eks ved matlaging):


Slå av komfyr. Prøv å lufte ut rommet.
Gå til brannpanel ved ytterdør. Les og følg instruksen på veggen ved siden av brannpanelet.


Det er forskjellig panel i blokkene:

 • I 24B og 26 Aog B:Sett inn nøkkel og vri rundt idet en trykker AVSTILL KLOKKER 
 • I 24 A og C og 26C: SUMMER AVSTILLING
 • Sirenelyd stanser.


Når røykos er borte, gå til inngang B.

Sett inn nøkkel, og vri rundt idet en trykker på TILBAKESTILL knappen som holdes inne i minst 3sek. (brannsentralen er nå resatt, og skal vise normal drift)
-------------------------------------
Ved deteksjon i en annen leilighet der to detektorer er aktivert, vil alle beboere høre sirene, og ringeklokke. Gå ut til brannpanelet og se på display hvilken leilighet det gjelder. Prøv å få kontakt med beboer.


Venstre siffer angir etasje 1, 2, eller 3. De to neste siffer viser hvor i bygget leiligheten er.

01 og 02 inngang A.

03 og 04 inngang B.

05 og 06 inngang C.


Du kan gjerne trykke på bildene øverst på denne siden for å se nærmere på hvordan displayene i gangen ser ut.


Hilsen vaktmester og styret i Sandnes Maritim